Detall de serveis

  billets   Operativa de Nòmina

 • Càlcul de nòmina
 • Càlcul % IRPF
 • Publicació rebut de nòmina
 • Gestió de variables de nòmina
 • Emissió resum de nòmina
 • Generació fitxer bancari
 • Interfície amb comptabilitat
 • Càlcul i generació de liquidacions
 • Pagament d'incentius
rellotge  Comunicació amb organismes oficials

 • Emissió fitxer de cotització
 • Sistema de Liquidació directa (Cret@)
 • Generació 110/111/190/345
 • Emisió Delt@
 • Emisió Contrat@
 • Emisió Certific@2 (Certificado de Empresa)
 • Generació Model 145 (Comunicació de dades al pagador)
 • Moviments d'afiliació a la Seguretat Social (AFI)
 • Generació del certificat d'havers
 maleta  Administració de Personal

 • Moviments d'alta i baixa (Contractacions i liquidacions)
 • Canvis de l'estructura legal
 • Canvis de l'estructura organitzativa
 • Gestió d'IT/AT
 • Gestió de professionals
 • Enquestes de l'INE
 • Gestió d'expatriats
 mans Gestió de Recursos Humans

 • Reclutamient
 • Portal del candidat
 • Formació
 • Gestió bonificació F. Tripartita
 • Avaluació
 • Descripció llocs de Treball
  oficials Portal de l'Empleat

 • Gestió dades personals
 • Publicació rebut de nòmina
 • Gestió de tràmits administratius
 • Gestió de vacances
 • Gestió d'absències
 • Documentació de companyia
 • Tauler d'anuncis
 • Nota de despeses
   grafic Reporting

 • Calendari de l'empleat
 • Quadre de Comandament/Dashboard
 • Quotes Sindicals
 • Evolució de la massa salarial
 • Moviments d'alta i baixa
 • Centres de cost i distribució
 • Informe de FTEs (Full Time Equivalence)
 • Seguiment de retribució variable
 • Llistat d'Embargaments

Plataforma tecnològica i serveis de suport

Manteniment Legal i Evolutiu

Sempre al dia des del punt de vista legal de la nòmina espanyola i en constant actualització i ampliació de les funcionalitats.

Plataforma de protocol segur

La plataforma utilitza el protocol de transferència segura (HTTPS) que garanteix la confidencialitat en les comunicacions.

Suport telefònic

Comptaràs amb l'ajuda d'un gestor que coneix els processos i cultura d'empresa amb total cobertura en horari d'oficina.

Plataforma de gestió de projectes

La operativa es complementa amb una plataforma de gestió del servei des de la qual s'administraran totes les incidències reportades.

Manteniment d'usuaris Portal i Backoffice

El nostre equip tècnic s'encarregarà de la creació i el manteniment dels usuaris de les aplicacions.

Connectivitat entre plataformes

La nostra plataforma tecnològica és fàcilment integrable amb la resta de solucions informàtiques de suport al teu negoci.

 

Metodologia i model del servei

metodologia

Presa de contacte

metodologia

Anàlisi funcional i de processos

metodologia-3

Assimilació de cultura d'empresa

metodologia

Seguiment i gestió del servei

El nostre model es basa en una atenció multicanal a través de telèfon, correu electrònic i la nostra plataforma online de gestió del servei. Aquest servei estarà coordinat per un gestor de servei en contacte permanent i sensible a les necessitats del client.